Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 1 z roku 1845

Imię (imiona): Julianna
Nazwisko: Wasielewska
Data urodzenia: 07.01.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Maciej
Matka: Agnieszka
Domo matki: Milewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com