Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 2 z roku 1845

Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Wojnowski
Data urodzenia: 14.01.1845
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Antonina
Domo matki: Kołodziejska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com