Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 4 z roku 1845

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Brydzeński
Data urodzenia: 26.01.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Ludowika
Domo matki: Janowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com