Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 7 z roku 1845

Imię (imiona): Weronika Anna
Nazwisko: Łosieńska
Data urodzenia: 04.02.1845
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Agnieszka
Domo matki: Sikorska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com