Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 8 z roku 1845

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Krawcowicz
Data urodzenia: 25.01.1845
Miejsce urodzenia: Pacha
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Agnieszka
Domo matki: Sugajska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com