Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 9 z roku 1845

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Rogowski
Data urodzenia: 09.02.1845
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Katarzyna
Domo matki: Rogowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com