Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 10 z roku 1845

Imię (imiona): Rozalia
Nazwisko: Zygnerska
Data urodzenia: 12.02.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Marianna
Domo matki: Kamieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com