Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 11 z roku 1845

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Margalska
Data urodzenia: 12.02.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Marianna
Domo matki: Sobotka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com