Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 14 z roku 1845

Imię (imiona): Maciej
Nazwisko: Rakoczy
Data urodzenia: 19.02.1845
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Kazimierz
Matka: Marianna
Domo matki: Borowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com