Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 17 z roku 1845

Imię (imiona): Karolina
Nazwisko: Kostkiewicz
Data urodzenia: 24.02.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Katarzyna
Domo matki: Unsztejn


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com