Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 18 z roku 1845

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Królczyk
Data urodzenia: 08.03.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Józefa
Domo matki: Orzechowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com