Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1845

Imię (imiona): Konstanty Grzegorz
Nazwisko: Bryłowski
Data urodzenia: 11.03.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Piotr
Matka: Marianna
Domo matki: Mędrzewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com