Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 20 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 14.03.1845
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Agnieszka
Domo matki: Orzechowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com