Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 22 z roku 1845

Imię (imiona): Emilia Gertruda
Nazwisko: Nowińska
Data urodzenia: 16.03.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Marian
Matka: Marianna
Domo matki: Wirzbicka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com