Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 23 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kamińska
Data urodzenia: 16.03.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Kazimierz
Matka: Marianna
Domo matki: Malik


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com