Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 26 z roku 1845

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Wżaleński
Data urodzenia: 03.04.1845
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Wiktoria
Domo matki: Wodzieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com