Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 27 z roku 1845

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Błazkiewicz
Data urodzenia: 04.04.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Anna
Domo matki: Lewalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com