Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 29 z roku 1845

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Kijorek
Data urodzenia: 13.04.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Magdalena
Domo matki: Struzieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com