Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 30 z roku 1845

Imię (imiona): Wojciech
Nazwisko: Masztak
Data urodzenia: 22.04.1845
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Antonina
Domo matki: Makowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com