Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 32 z roku 1845

Imię (imiona): Wojciech
Nazwisko: Leinkowski vel Lemkowski
Data urodzenia: 26.04.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Jadwiga
Domo matki: Sadłowska
Uwagi: nazwisko niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com