Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 33 z roku 1845

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Oryl
Data urodzenia: 12.04.1845
Miejsce urodzenia: Pacha
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Marianna
Domo matki: Zaborna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com