Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 35 z roku 1845

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 17.05.1845
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Łukasz
Matka: Antonina
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com