Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 36 z roku 1845

Imię (imiona): Joanna Helena
Nazwisko: Więckowska
Data urodzenia: 24.05.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Ludowika
Domo matki: Detnerska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com