Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 38 z roku 1845

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dąbrowski
Data urodzenia: 21.06.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Maciej
Matka: Marianna
Domo matki: Maruńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com