Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 39 z roku 1845

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 13.06.1845
Miejsce urodzenia: Wygoda
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Anna
Domo matki: Sulkowska
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com