Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 40 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kinast
Data urodzenia: 20.06.1845
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Marianna
Domo matki: Janowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com