Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 42 z roku 1845

Imię (imiona): Józef Kalasanty
Nazwisko: Jarosz
Data urodzenia: 04.07.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Petronela
Domo matki: Rochowicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com