Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 43 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Cieślińska
Data urodzenia: 29.06.1845
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Agnieszka
Domo matki: Klonowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com