Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 45 z roku 1845

Imię (imiona): Józefa Marianna
Nazwisko: Rogowska
Data urodzenia: 17.07.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Marianna
Domo matki: Bielska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com