Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 46 z roku 1845

Imię (imiona): Józef Jakub
Nazwisko: Ruciński vel Ruceński
Data urodzenia: 22.07.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Bartłomiej
Matka: Anna
Domo matki: Bartkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com