Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 49 z roku 1845

Imię (imiona): Marian
Nazwisko: Janowski
Data urodzenia: 15.08.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Paulina
Domo matki: Lux Luks


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com