Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 50 z roku 1845

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Wojciechowska
Data urodzenia: 24.08.1845
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Katarzyna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com