Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 51 z roku 1845

Imię (imiona): Mateusz Tomasz
Nazwisko: Struzieński
Data urodzenia: 12.09.1845
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Janowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com