Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 53 z roku 1845

Imię (imiona): Tekla
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 11.09.1845
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Franciszka
Domo matki: Sychłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com