Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 57 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Piotrowicz
Data urodzenia: 27.10.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Anna
Domo matki: Klimbejn


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com