Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 58 z roku 1845

Imię (imiona): Aniela
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 03.11.1845
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Amalia
Domo matki: Stupr Hupr
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com