Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 61 z roku 1845

Imię (imiona): Feliks
Nazwisko: Marszałkiewicz
Data urodzenia: 19.11.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Hejnik


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com