Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 62 z roku 1845

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Szuman
Data urodzenia: 21.11.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Karol
Matka: Anna
Domo matki: Skulmowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com