Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 63 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Margalska
Data urodzenia: 10.11.1845
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Agnieszka
Domo matki: Grabowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com