Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 67 z roku 1845

Imię (imiona): Ewa
Nazwisko: Chyrkowska
Data urodzenia: 12.12.1845
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Ewa
Domo matki: Bexa Beksa


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com