Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 68 z roku 1845

Imię (imiona): Adam Teofil
Nazwisko: Romanowski
Data urodzenia: 10.12.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Balbina
Domo matki: Baczeńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com