Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 42 z roku 1868

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Szczechowicz
Data urodzenia: 02.05.1868
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Antonina
Domo matki: Cieślińska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com