Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 45 z roku 1868

Imię (imiona): Feliks Jan
Nazwisko: Sadowski
Data urodzenia: 17.05.1868
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com