Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 91 z roku 1870

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Lorek
Data urodzenia: 25.10.1870
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Katarzyna
Domo matki: Sztander


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com