Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 100 z roku 1870

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Bartnicki
Data urodzenia: 18.11.1870
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Franciszka
Domo matki: Wasielewska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com