Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 114 z roku 1870

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Bileńska
Data urodzenia: 22.12.1870
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Katarzyna
Domo matki: Romanowska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com