Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 88 z roku 1888

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Wisniewski
Data urodzenia: 02.08.1888
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Marian
Matka: Józefa
Domo matki: Zakrzewska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com