Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 2 z roku 1892

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Agacińska
Data urodzenia: 02.01.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Andrzej
Matka: Anna
Domo matki: Błaszkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com