Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 3 z roku 1892

Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Lewalski
Data urodzenia: 31.12.1891
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Teofila
Domo matki: Wichmanowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com