Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 5 z roku 1892

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Sokołowski
Data urodzenia: 31.07.1891
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Ewa
Domo matki: Rucińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com